Blog

Ontwikkeling van de software

Dit hoofdstuk is niet online beschikbaar. Het kan gelezen worden in Het Praktijkboek Informaticarecht. Inhoud: 1. Eén ontwikkelaar maakt een eigen applicatie ‘from scratch’ De meest eenvoudige situatie is deze waar een programmeur zijn eigen software schrijft ‘from scratch’. In dit hoofdstuk worden zijn rechten uiteengezet. 2. Meerdere ontwikkelaars werken samen Alhoewel…