Praktijkboek cloudcontracten

cloudcontracten_cover

“Software as a service”, “platform as a service”, “infrastructure as a service”: SaaS, PaaS en IaaS zijn allemaal vormen van cloud computing. Waar bij SaaS de nadruk eerder zal liggen op het licentie-aspect op de software, zal bij PaaS de hosting en dienstverlening belangrijker worden en komt er bij IaaS nog het aspect infrastructuur bij. Strikte grenzen zijn er echter niet en het heeft juridisch dan ook geen zin om ze te onderscheiden. We bekijken ze best als “cloud contracten”.

Waar gewone software licentiecontracten en software ontwikkelings-contracten vaak hard worden onderhandeld, worden cloud contracten meestal gepresenteerd als toetredingscontracten. Vanuit het standpunt van de leverancier is het begrijpelijk dat deze liever zijn voorwaarden oplegt dan het contract met de klant te onderhandelen, maar voor de klant ligt dit toch gevoeliger. Dit is zeker het geval wanneer de cloud applicatie voor de klant kritisch is.

Het praktijkboek Cloudcontracten kan als waardevolle basis dienen voor iedereen die in contact komt met toepassingen in de cloud.