Praktijkboek Informaticarecht (2015)

praktijkboek_informaticarecht_2

De eerste versie van het Praktijkboek Informaticarecht verscheen in januari 2012. Het bewees zijn nut voor zowel softwareontwikkelaars, managers van technologiebedrijven, hun klanten als voor de praktijkjurist die graag hands-on adviseert.

Maar net zoals technologie evolueert recht snel: de inwerkingtreding van de nieuwe wet overheidsopdrachten, het nieuwe wetboek van economisch recht, de gewijzigde wet op de terbeschikkingstelling edm. De voorbije drie jaar kende dermate veel wijzigingen dat een update zich opdrong.

Ter gelegenheid van deze update is het Praktijkboek grondig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe hoofdstukken en tips zoals de rechten van de klant zonder contract, hoe zich te beschermen tegen de afwerving van klanten en personeel edm.

Dit maakt dat de gids grondiger en vollediger is dan voorheen. Meer nog dan de vorige versie focust het boek op het principe “Recht Rendeert”. Ieder bedrijf heeft een aantal competitieve voordelen. Deze kunnen liggen in IP, klantencontracten, personeel … maar hoe bescherm je deze assets en hoe kan je ze valoriseren? Een correct begrip van de juridische spelregels en het afsluiten van goede contracten maakt dat deze competitieve voordelen optimaal renderen.

De tweede versie van het Praktijkboek Informaticarecht is een waardevolle basis voor iedereen die met IT recht te maken krijgt.