Praktijkboek Informaticarecht (2012)

Alle informatie over recht en de ontwikkeling van software gebundeld in een praktische en deskundige gids door Ywein Van den Brande.

“Recht rendeert voor uw onderneming”, dat is het centrale idee van Het Praktijkboek Informaticarecht. Goede afspraken maken goede partners en een optimale licentiestrategie verhoogt uw omzet. Het Praktijkboek legt op een duidelijke en praktische manier uit hoe uw creaties worden beschermd, welke afspraken u dient te maken met personeel en toeleveranciers en welke juridische opties er zijn om uw producten in de markt te zetten. Vooral de niet-juridisch geschoolde leverancier of gebruiker van software producten krijgt een vlotte en deskundige handleiding over hoe om te gaan met de juridische problemen waar hij in de praktijk dagelijks mee te maken krijgt.

De tekst die u online kan lezen is nog steeds zeer nuttig, doch sedert 2012 hebben zich enkele wetswijzigingen voorgedaan. Er wordt dan ook druk gewerkt aan een update die zal uitkomen begin 2015.

INHOUDSTAFEL:

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten

Een overzicht van de diverse intellectuele rechten waarin onder meer het verschil
tussen auteursrechten, databankrechten, patenten en merken wordt uitgelegd
(online te lezen).

II. Ontwikkeling van software

De toepassing van hoofdstuk I op software, vnl. van toepassing voor de inhouse
ontwikkeling van software door de developer zelf, personeel of zelfstandige toeleveranciers
(online te lezen).

III. Gebruik van software van derden in een eigen applicatie

Uw rechten en plichten indien software van derden in de eigen applicatie wordt gebruikt of
software van derden wordt gekloond? (online te lezen)

IV. Free and Open Source Software

Uw rechten en plichten indien u Free/Open Source Software gebruikt (online te lezen).

V. Belangrijkste contracten

Waar moet u op letten bij de onderhandeling van een contract en welke contracten bestaan
er? Een bondige uiteenzetting voor klant en leverancier (online te lezen).

VI. Distributie van software

Let goed op wanneer u beroep doet op derden voor de distributie van uw software
(online te lezen).

VII. Overheidsopdrachten

De overheid schrijft massaal ICT aanbestedingen uit. Waar vindt u ze, hoe schrijft u in en
waar dient u op te letten? (online te lezen)

VIII. Verwerking van persoonsgegevens

In welke gevallen mag u persoonsgegevens verwerken en waar dient u op te letten?
(online te lezen)

IX. Personeel en zelfstandige medewerkers

Mogen uw klanten uw personeel afwerven? Hoe bescherm je uw intellectueel kapitaal tegen
concurrentie door uw personeel? Waar op te letten bij zelfstandige consultants en
outsourcing van personeel? En diverse andere vragen (online te lezen).