top of page

Het praktijkboek informaticarecht 2 

Ywein Van den Brande
editie 2015

De eerste versie van Het Praktijkboek Informaticarecht verscheen in januari 2012. Het bewees zijn nut voor softwareontwikkelaars, managers van technologiebedrijven en hun klanten, en hands-on praktijkjuristen.

 

Maar net zoals technologie, evolueert recht snel: de inwerkingtreding van de nieuwe wet overheidsopdrachten, het nieuwe wetboek van economisch recht, de gewijzigde wet op de terbeschikkingstelling, … De voorbije 3 jaar kende zo veel wijzigingen dat een update nodig was.

 

Voor deze update is het boek grondig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe hoofdstukken en tips. Zoals de rechten van de klant zonder contract, hoe zich te beschermen tegen de afwerving van klanten en personeel.

 

Dit maakt de gids nog grondiger en vollediger dan voorheen. En meer nog dan de vorige versie, focust het boek op het principe ‘recht rendeert’. Ieder bedrijf heeft competitieve voordelen. Ze liggen bijvoorbeeld in IP, klantencontracten, personeel …

Maar hoe beschermt u deze assets, en hoe kunt u ze valoriseren? Een correct begrip van de juridische spelregels en het afsluiten van goede contracten doet competitieve voordelen optimaal renderen.

 

De 2e editie van Het Praktijkboek Informaticarecht is een waardevolle basis voor iedereen die met IT-recht te maken krijgt.

Het Praktijkboek Informaticarecht 3
bottom of page