top of page

Het praktijkboek Informaticarecht 1

Recht rendeert voor uw onderneming

Alle informatie over recht en de ontwikkeling van software gebundeld in een praktische en deskundige gids.

 

'Recht rendeert voor uw onderneming', dat is het centrale idee van Het Praktijkboek Informaticarecht. Goede afspraken maken goede partners en een optimale licentiestrategie verhoogt uw omzet. Deze gids legt op een duidelijke en praktische manier uit hoe u uw creaties best beschermt, welke afspraken u moet maken met personeel en toeleveranciers, en welke juridische opties er zijn om uw producten in de markt te zetten. Vooral als u niet-juridisch geschoolde leverancier of gebruiker van software producten bent, krijgt u een vlotte handleiding over hoe om te gaan met de juridische problemen waarmee u in de praktijk dagelijks te maken krijgt.

 

De teksten die u online kunt lezen zijn nog altijd zeer nuttig, hoewel er sedert 2012 enkele wetswijzigingen zijn. Een update van de gids verschijnt begin 2015.

 

Inhoudstafel

 

I. Overzicht van de belangrijkste intellectuele rechten

Een overzicht van de diverse intellectuele rechten waarin onder meer het verschil tussen auteursrechten, databankrechten, patenten en merken wordt uitgelegd (lees gratis online).

 

II. Ontwikkeling van software

De toepassing van hoofdstuk I op software, vnl. van toepassing voor de inhouse ontwikkeling van software door de developer zelf, personeel of zelfstandige toeleveranciers (lees gratis online).

 

III. Gebruik van software van derden in een eigen applicatie

Uw rechten en plichten indien software van derden in de eigen applicatie wordt gebruikt of software van derden wordt gekloond? (lees gratis online)

 

IV. Free and Open Source Software

Uw rechten en plichten indien u Free/Open Source Software gebruikt (lees gratis online).

 

V. Belangrijkste contracten

Waar moet u op letten bij de onderhandeling van een contract en welke contracten bestaan er? Een bondige uiteenzetting voor klant en leverancier (lees gratis online).

 

VI. Distributie van software

Let goed op wanneer u beroep doet op derden voor de distributie van uw software (lees gratis online).

 

VII. Overheidsopdrachten

De overheid schrijft massaal ICT aanbestedingen uit. Waar vindt u ze, hoe schrijft u in en waar dient u op te letten? (lees gratis online)

 

VIII. Verwerking van persoonsgegevens

In welke gevallen mag u persoonsgegevens verwerken en waar dient u op te letten? (lees gratis online)

 

IX. Personeel en zelfstandige medewerkers

Mogen uw klanten uw personeel afwerven? Hoe bescherm je uw intellectueel kapitaal tegen concurrentie door uw personeel? Waar op te letten bij zelfstandige consultants en outsourcing van personeel? En diverse andere vragen (lees gratis online).

Ywein Van den Brande
editie 2012
bottom of page